Wie is SKB
Prijslijst petroleumprodukten terug te vinden op website Brafco.

> Nieuwsflash

> Sponsors

Onze historie

Oorspronkelijk gegroeid uit de West-Vlaamse BGK (Bedrijfsgroepering Kolenkleinhandel) via het Ministerieel Besluit van 26 mei 1941, ontsproot de huidige zelfstandige beroepsvereniging op 25 oktober 1946 onder de benaming “Syndicale Kamer van de Kolenkleinhandel voor West-Vlaanderen”, uitsluitend toegankelijk voor zelfstandige kleinhandelaars in Vaste brandstoffen.

Door de snelle opkomst van petroleum als brandstof voor woningverwarming, werden vanaf 13 december 1968 ook de handelaars in Vloeibare brandstoffen officieel tot de beroepsvereniging toegelaten. De naam werd daarom omgevormd in “Syndicale Kamer van de Brandstoffenhandel voor West-Vlaanderen”, beter bekend onder de afkorting S.K.B.

Terzelfdertijd werd de actieve werking opgesplitst in twee afzonderlijke secties, nl. de Vaste en de Vloeibare brandstoffen, die allebei hun activiteiten onafhankelijk ontplooiden onder het beheer van een paritair verkozen Raad van Bestuur.

De evolutie van de sociaal-economische structuren in België gedurende de laatste 40 jaar, en meer bepaald de explosieve groei van de petroleumsector heeft er toe geleid dat de petroleumhandel niet beperkt bleef tot de kleinhandel in huisbrandolie, maar ook werd uitgebreid met de groothandel, de verdeling van petroleumgassen en de motorbrandstoffen, rekening houdend met de bescherming van de kleinhandel.